Pingstkyrkans värdegrund


Vi tror på:

 • Gud Fadern, alltings skapare som är värd vår tillbedjan
 • Gud sonen, Jesus, världens frälsare, som är den enda vägen till Gud
 • Den helige Ande, tredje personen i treenigheten, hjälparen, som leder, ger kraft och utrustar oss med sina gåvor
 • Bibeln som Guds ord
 • Församlingen som Kristi kropp där alla är välkomna

Vi vill vara en församling:
 • Som tror på alla människors lika värde
 • Med gemenskap för alla folk och alla generationer
 • Där alla är med och bidrar
 • Som skapar mötesplatser och bygger relationer
 • Som visar kärlek, generositet och hjälper de behövande
 • Som fungerar och verkar i Andens gåvor och kraft