Vi är en kyrka för alla åldrar och vi vill ge utrymme för barnen. Vi håller just nu på att utveckla vår barnverksamhet, och vi vill göra så att du som förälder upplever att det är enkelt och roligt att ta med barnen till kyrkan.

 

Vår önskan är att kyrkan ska få vara ett andra hem där barn kan växa i sin tro och få personliga upplevelser med Jesus.

De verksamheter  vi har för barnen är Jesuscentrerade och ska fungera som en växtplats för deras tro.

Vi har också självklart mycket inslag av lek och stoj!

 

Vi hoppas att du som förälder känner dig extra välkommen till kyrkan!

Vi vill finnas till för dig och dina barn!