Kanske tror du på Gud, kanske undrar du om han verkligen finns. Här är en plats för alla som har en bön.

Vi tror att Gud hör när du ber och vi vill gärna be med dig.

Här bredvid kan du skriva din bön. Den skickas till vår pastor i kyrkan och tas med i bön på olika vis. På så sätt kan vi vara många som ber med dig.

Du kan be om precis vad som helst.

Vi vill be med och för dig