Allträffen

Allträffen är en samlinga för daglediga. Den återkommer cirka en gång per månad. Du erbjuds gemenskap runt kaffeborden, tal och sång av någon inbjuden gäst - något matnyttigt för både kropp och själ.